Rekisteriseloste

HelppoKatsastuksen internet-ajanvarauksen käyttäjien ja asiakasrekisteriin tietonsa luovuttaneita koskeva rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

HelppoKatsastus Oy, Kääpätie 6, 00760 Helsinki
Yhteyshenkilö rekisteriin liittyvissä asioissa: Tuomo Luoma / toimitusjohtaja, 0400434760 (tuomo.luoma@helppokatsastus.fi)

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriä käytetään asiakkaan suostumuksella HelppoKatsastuksen ja asiakkaan asiakassuhteen historian tallentamiseen, asiakasyhteydenpitoon ja markkinointiin, sekä asiakkaan yksilöimiseen palvelutapahtumassa. HelppoKatsastus voi käyttää rekisteriä markkinoinnin tietolähteenä yhdessä Trafin rekisterien kanssa, varmistaakseen markkinointiviestien vastaanottamisen.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka asiakas on ajanvarauksessa itsestään (nimi, osoite, puh., email) ja autostaan (rek.nro, tyyppi, vm., käyttövoima) antanut sekä ajanvaraukseen on myöhemmin puhelimessa tai palvelutiskillä täydennetty. Rekisteriin ei liitetä mahdollisia asiakaspalautteita, hintoja, katsastuspäätöstä tai muita kommentteja asiakassuhteesta. Katsastusasema ja katsastusajankohta tallentuvat myös asiakastapahtuman historiatietoihin.

Tietolähteet

Henkilön perustiedot sekä ajoneuvon tiedot saadaan asiakkaalta itseltään ajanvarauksen yhteydessä. Tietoja voidaan täydentää palvelutiskillä tai puhelimessa asiakkaalta saatujen tarkennusten perusteella. Rekisteriä voidaan päivittää HelppoKatsatuksen markkinointikumppani toimesta.

Ajanvarausnumeroon tulevat puhelut voidaan nauhoittaa asiakaspalvelun laadun varmistamisen vuoksi.

Tietojen luovutus ja säilytys

Tiedot säilytetään HelppoKatsastuksen rekisterissä. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Rekisterin tietoja rekisteristä luovutetaan säännöllisesti vain HelppoKatsastuksen markkinointikumppaneille. Markkinointikumppaneille luovutetaan asiakkaan antamat ja myöhemmin täydentämät tiedot. Markkinointikumppanit käyttävät tietoja markkinoinnissa. Rekisteri on luettavassa muodossa IT-palveluntarjoajalla, jolla ei ole oikeutta käyttää tietoja. Asiakas voi milloin tahansa pyynnöllään poistaa tiedot suoramarkkinoinnin piiristä.

Rekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri sijaitsee HelppoKatsastuksen hallinnoimalla palvelimella asianmukaisilla palomuureilla suojattuna. Tiedostomuotoinen rekisteri on vain HelppoKatsastuksen markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen säilytysaika

Henkilön perustiedot säilytetään toistaiseksi tai kunnes henkilö itse haluaa ne poistettavaksi.