Auton huolto-ohjelma ei korvaa auton katsastusta

Trafin keskustelunavaus katsastusten korvaamisesta tarkalla huolto-ohjelmalla kummastuttaa.

Jos päätavoite on keventää autoilijan kuluja ja vaivaa, epäilemme sen toteutumista tällä tavoin. Vuosittainen 50-90 euroa oman auton sekä vastaantulijoiden liikenneturvallisuudesta on kulueränä vielä kohtuullinen ja nykymallilla se on erittäin tehokkaasti kohdistettu. Moni autoilija poistaisi saman summan mieluummin vaikkapa ajoneuvoverosta ja soisi sen kerättävän valtiolle takaisin vaikka kolaririkemaksuina. Kaavailtu muutos todennäköisesti kasvattaisi huoltojen myyntiä, heikentäisi mm. käytetyn auton ostajan turvaa ja lisäisi painetta myös katsastushintojen nostamiseen toimintaedellytysten säilyttämiseksi. Liikenneturvattomuus on esityksessä ainoa varma voittaja.

Auton huolto-ohjelman noudattaminen ei vaadi heikon jarruputken vaihtamista, rispaantuneen turvavyön korjaamista tai edes renkaiden lainmukaisuutta. Katsastuksessa sen sijaan näistä hylätään 3-8 autoa sadasta. Iskuja saanut tai ruostunut tukivarsikin voi tuntua vuosihuollon yhteydessä vain lisämyynniltä, eikä korjaamo voi asiakasta lisätöihin pakottaa. Kivisten mökkiteiden ja kirkkaiden pakkaspäivien Suomessa tarvitaan puolueetonta arviota auton kunnosta enemmän kuin Keski-Euroopassa.

Trafin kompromissiesitys katsastusvälien harventamisesta on parempi mutta sekin vaatisi erittäin tarkkoja pelisääntöjä. Nykyesityksessä vaivattomuutta korostetaan turvallisuuden kustannuksella. Autoilijalle vaivattomuutta lisäisi mm. renkaiden vaihdon salliminen katsastusten yhteydessä vapaammin ja turvallisuutta lisäisi esim. pienimuotoinen kuljettajan liikennetietouden päivittäminen. Katsastusala valvoo liikenneturvallisuuden ja ympäristökuormituksen lisäksi myös ajoneuvoverojen ja vakuutusten voimassaoloa. Näitähän ei esityksessä ole vielä huomioitu.

Katsastusalan kilpailua haluttiin lisätä vuoden 2014 lakimuutoksella ja asemien määrä onkin kasvanut nopeasti 400:sta noin 500:aan (+25%). Nyt reilu vuosi muutoksesta Trafi miettii katsastusalan supistamista noin -30-40% (perustuu arvioon katsastusvälien harventamisesta). Alan yritykset ovat valmiita muuttumaan autojenkin muuttuessa mutta jonkinlainen ennustettavuus on toimintaympäristössä oltava!