AJOVALOJEN KUNTO VOI OLLA HYLKÄYSPERUSTE

aloisan kesän aikana ovat auton ja muiden ajoneuvojen valaisimet ja niiden toiminta on jäänyt moneltakin vähemmälle huomiolle. Tämä taas näkyy parhaillaan liikenteessä vastaantulevien autojen lukuisina valovikoina. Monessa liikenteessä olevassa autossa pimeitä ja väärin toimivia valaisimia saattaa olla useitakin. Varsinkin kesän vaihtuessa syksyyn ja valoisten päivien lyhentyessä syksyn harmauteen, on ajovalojen kunnosta huolehdittava.

Määräaikaiskatsastuksen yhteydessä valoissa havaituista vioista aiheutuu vain harvoin ajoneuvon hylkäys. Useimmiten valon toimimattomuudesta kirjataan korjauskehotus, joiden korjaamiseen annetaan korjausaikaa maksimissaan yksi kuukausi. Havaitut viat tulostuvat myös katsastuksen yhteydessä tulostettavaan rekisteröintitodistukseen. Astetta vakavampia valovikoja ovat, jos takavalot, lähivalot tai jarruvalot eivät toimi lainkaan tai pakollinen valaisin puuttuu kokonaan. Tällöin ajoneuvo hylätään ja määrätään jälkitarkastukseen.

– Valojen toimimattomuuden lisäksi katsastuksessa tulee vastaan usein myös väärin suunnattuja valaisimia, jotka saattavat aiheuttaa vaaratilanteen häikäisemällä vastaantulevan ajoneuvon kuljettajan, kertoo katsastusmies Kalle Salminen HelppoKatsastuksen Turun toimipisteestä.

Mistä väärin suunnattu valo johtuu?

Väärä suuntaus johtuu useimmiten vaihdon yhteydessä väärin asennetusta polttimosta. Ahtaassa välissä polttimo saattaa olla vaikea saada täysin oikeaan asentoon. Väärin asennetun ajovalopolttimon valokuviosta muodostuu epäselvä ja vääränlainen.

– Sen toteaminen itse on helpointa ajamalla auto esimerkiksi lähelle kohti rakennuksen seinää. Jos valokuvioiden reunat eivät ole teräviä taikka valaisimien valokuvioiden reunat eivät ole yhtä korkealla on syytä epäillä väärää polttimon asentoa tai väärää suuntausta, jatkaa Salminen. Myös valojen suuntauksensäätölaitteen toiminta olisi hyvä tarkastaa aika ajoin. Säätölaitteen tulisi kääntää valojen suuntausta, joko manuaalisesti ohjaamosta olevaa katkaisijaa kääntämällä tai kaasunpurkausvalaisimen ollessa kyseessä automaattisesti. Suuntauksensäätölaitteen tarkoituksena on estää valokiilan nouseminen kuormituksen lisääntyessä, ja näin estää turhat häikäisyt.

Mikäli tekemäsi pikatarkastuksen perusteella epäilet autosi valojen olevan väärin suunnattu taikka valokuvio vaikuttaa epämääräiseltä, voit kääntyä minkä tahansa HelppoKatsastuksen toimipisteen puoleen asian varmistamiseksi. Korjausasioissa kannattaa kääntyä osaavan ammattilaisen puoleen. Näin ainakin, jos et ole täysin varma omasta osaamisestasi. Monissa nykypäivän autoissa, jopa polttimon vaihto saattaa muodostua hankalaksi toimenpiteeksi.